НОВИНИ

ПРАВИЛА за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР И НА ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ

10.01.2023

пълен текст

Единна система от показатели

10.01.2023

пълен текст

Общо събрание - 23.03.2022

21.02.2022

пълен текст

2021 - Покана за Общо събрание

17.02.2021

Покана за свикване на Общо събрание 2021 година

пълен текст

Покана към членовете на федерацията

20.01.2020

Покана за Общо събрание към членовете на федерацията

пълен текст

На вниманието на членовете на федерацията - покана

10.01.2019

На вниманието на членовете на федерацията

пълен текст

2018 - ОБЩО СЪБРАНИЕ - ПОКАНА

18.01.2018

ПОКАНА

пълен текст