Резултати от състезания

26 април 2013 год. - Състезание по "Оказване на долекарска помощ на ВИП лице" и "Търсене на взривни устройства в автомобил"

26.04.2013

„Оказване на долекарска помощ на ВИП лице” и „Търсене на взривни устройства в автомобил” -  Държавно първенство