Резултати от състезания

10-15 декември 2013 година - състезание по Ръкопашен бой

10.12.2013

„Ръкопашен бой” - Държавно първенство