Резултати от състезания

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2017 г.

18.01.2017
 
       
    БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ
         
    СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2017 ГОДИНА
         
         
Месец Дата Събитие Вид дейност
1 Март 18 Състезание по стрелба "Първа пролет" Вътрешно състезание
2 Април  22-23 „Майсторско управление на автомобил“ Вътрешно състезание
3 Април  22-23 „Търсене на взривни устройства в автомобил“  Семинар
4 Май 13-14  „Ръкопашен бой“ Вътрешно състезание
5 Май 13-14 "Съпровождане на ВИП лице" Демонстрация
6 Май 13-14 Квалификационен семинар за съдии Семинар
7 Май 19-22  Открит шампионат на Украйна Международно състезание
8 Юни 09-14 Международен турнир "Бодигард" Международно състезание
9 Юни 24-25 „Съпровождане на ВИП лице“ Вътрешно състезание
10 Септември  01-03 Държавно първенство „Бодигард“  Вътрешно състезание
11 Септември  15-20 VІІІ Световно първенство „Бодигард“ Международно състезание
12 Октомври 21 „Оказване на долекарска помощ на ВИП лице“ Вътрешно състезание
13 Октомври 22 „Търсене на взривни устройства в автомобил“ Вътрешно състезание
14 Ноември 11 Теоретико-практически семинар  Семинар
15 Декември 16 Отчет на спортната дейност през годината. Обявяване на спортист на годината и треньор на годината. Определяне на спортен каландар за 2018 г. Семинар