Резултати от състезания

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2018 ГОД.

01.01.2018
Месец Дата Събитие Вид дейност Организатор
1 Март 29 Състезание по стрелба  Вътрешно състезание СК "Бодигард"
3 Април  22-23 „Търсене на взривни устройства в автомобил“  Семинар СК "Бодигард"
7 Май 8-10 Открит шампионат на Украйна Международно състезание Федерация на охранителите наУкрайна
8 Юни 13-14  „Ръкопашен бой“ Вътрешно състезание СК "Бодигард секюрити"
6 Юни 13-14 Квалификационен семинар за съдии Семинар СК "Бодигард секюрити"
10 Септември  01-03 Държавно първенство „Бодигард“  Вътрешно състезание СК "Алфа Метал"
11 Септември  15-20 IX Световно първенство „Бодигард“ Международно състезание Международна бодигард федерация
12 Октомври 21 „Оказване на долекарска помощ на ВИП лице“ Вътрешно състезание СК "Бодигард"
13 Октомври 22 „Търсене на взривни устройства в автомобил“ Вътрешно състезание СК "Бодигард"
14 Ноември 11 Теоретико-практически семинар  Семинар СК "Алфа Метал"
15 Декември 16 Отчет на спортната дейност през годината. Определяне на спортен каландар за 2019г. Семинар Българска бодигард федерация