Дисциплина "Тактика и техника на съпровождане на VIP - лице"

https://www.youtube.com/watch?v=Bjj58nbAMK8

Цел на упражнението: Опазване живота и достойнството на „Охраняваното лице” по време на съпровождане пеша след имитиране на нападение от един от асистентите, (от групата) по указание на съдия.

Брой участницичетирима състезатели от отбора.

Необходими пособия: Три леки автомобила, 10 – 15 (десет – петнадесет) асистенти, макети на фрагменти от здания, тренировъчни пистолети, палка, нож, подръчни предмети.

Условия за изпълнение на упражнението: Два леки автомобила спират на определено място. В единия автомобил се намират охраняваното лице и един бодигард, във втория автомобил – двама бодигарда. Кордон от асистенти 10 – 15 (десет – петнадесет) души и макети на фрагменти от здания се намира по маршрута на движение на отбора.

Екипът за охрана, излиза от автомобила, разполага се около охраняваното лицето и започва движение към кордона от асистенти. По времето на движението по маршрута, един от асистентите, (от групата) по указание на съдията имитира нападение с пистолет, удар с ръка, крак, нож или подръчен предмет.

Един от телохранителите отбива нападението, демонстрирайки техника на физическа защита, а другите двама прикриват охраняваното лицето и осъществяват евакуацията му в безопасно място или автомобил.

Оценяване на дисциплината: Оценяването на дисциплината се извършва от съдийски състав. Броят на точките за всяка зона се намалява в зависимост от допуснатите грешки.

Класиране: Класирането се определя по сумата от всички точки, събрани от отбора. Отборът с максимален брой точки заема първо място.

« обратно към всички дисциплини