Дисциплина „Ръкопашен бой"

https://www.youtube.com/watch?v=XZlBHYyjZpI&t=1s

Дисциплината „Ръкопашният бой” се изпълнява под формата на демонстрация на защитни действия от удар с нож, крак и къса палка. Демонстрацията се изпълнява последователно от двама състезатели от отбора, като другите участници в отбора им асистират.

Състезателят, който ще изпълнява техниките, изтегля билет от съдията, без да чете съдържанието му и застава на разстояние от другите състезатели, с гръб към тях. Съдията запознава асистентите със съдържанието на билета и определя последователността на атаките.

Списък на атакуващите действия се определя с билети, които съдържат три атаки.

Необходими съоръжения за провеждане на дисциплината са: мека настилка за предпазване от нараняване (татами), тренировъчни ножове, къси палки.

Условия за изпълнение на упражнението:

Изпълнителят и трима асистенти заемат изходно положение: състезателят, който изпълнява техниките, заема позиция в центъра на татамито, а асистентите са на разстояние 1,5 - 2 м. около него. Първата техника се изпълнява по команда от съдията, втората и третата – след заемането на изходно положение от изпълнителя, с лице към следващия асистент. Защитните действия се изпълняват последователно едно след друго и завършват с болезнена техника (ключ) или хвърляне със завършващ удар.

Оценяване на дисциплината: Оценяването на дисциплината се извършва от съдийски състав. Всяка техника на защита се оценява по десетобална система от четиримата съдии на игралното поле и старши съдията на дисциплината.Съдиите оценяват поотделно всяка техника на изпълнителя към всеки един от асистентите. Най-високата и най-ниската оценки се елиминират. Останалите оценки се сумирати и формират крайния резултат на изпълнителя.

Класиране: Броят на точките на отбора е сбор от оценките на двамата състезатели. Класирането на отборите се определя по най-големия сбор от точки. Отборът с максимален брой точки заема първо място.

« обратно към всички дисциплини