Дисциплина „Стрелба от автомобил"

https://www.youtube.com/watch?v=H_T3z1mhZ4c

Цел на упражнението: два бр. мишени, имитиращи заплаха, разположени зад предната и задната част на автомобил.

Разстояние: 10 – 15 м.

Количество боеприпаси: 3 бр.

Време за стрелба: 6 сек.

Брой участници: четиримата участници от отбора, разделени на два екипа по двама души.

Условия за изпълнение на упражнението:

Лек автомобил, с шофьор в него, се намира на изходно положение, на разстояние 25 – 30 м. от мишените. В автомобила има двама състезатели - единият отпред до шофьора, а другият отзад зад шофьора на автомобила. На задната седалка отдясно се намира съдия, който следи за мерките за безопасно боравене с оръжието.

Оръжието на състезателите е заредено с по три патрона, поставено на предпазител и се намира в кобура (на пояс или под мишница).

По команда от съдията, автомобилът започва движение по посока на макета на автомобил, зад който са скрити мишени с изображение на „терористи”.

При появяване на мишените, по команда на телохранителя отпред, автомобилът спира на разстояние около 10 – 15 м. от макета на автомобила.

Състезателите отварят вратите, изваждат оръжието от кобура, заемат положение лежешком на земята (настрани, по гръб или по корем) и произвеждат по три изстрела всеки в мишената от своята страна. Вратите на автомобила се използват за укритие.

Оценяване на дисциплината: Отчитането на резултатите от попадението в мишените се извършва от трима съдии. Резултатът на състезателя е сбор от попаденията в мишените.

Класиране: Класирането на отборите се определя по сбора от точки, събрани от състезателите - членове на отбора. Отборът с максимален брой точки заема първо място.

« обратно към всички дисциплини