НОВИНИ

Подготовка на състезатели и отбори!

Подготовка на състезатели и отбори!

10.10.2014

Българска бодигард федерация започва подготовка на състезатели и отбори за участие във вътрешни и международни състезания по правилника на Международната бодигард федерация (IBF). Желаещите могат да се обърнат към нас на посочения телефон или e-mail.

пълен текст

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

03.06.2014

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на

пълен текст