Дисциплина "Оказване на долекарска помощ на охраняваното лице и евакуация с преодоляване на препятствия"

https://www.youtube.com/watch?v=WEe0-xS9lG8

Цел на упражнението: прeодоляване на дистанция с препятствия, с ранено лице след оказване на долекарска помощ.

Разстояние: 300 – 350 м.

Време за преодоляване на разстояние: съгласно измереното време от съдиите.

Брой участници: четиримата участници от отбора.

Условия и ред на изпълнение на упражнението: Състезателите, построени във формация около охраняваното лице, са на изходно положение на около 10 – 15 м. от линията на старта. По команда от съдията, екипът започва движение напред. При сигнал „Старт” (изстрел със сигнален пистолет) участниците започват оказването на долекарска помощ на „раненото лице”, което има огнестрелна рана на ръката или на крака. „Охраняваното лице” е служебно лице с тегло 75 – 80 кг. , което се определя от главния съдия на състезанието.

След като са изпълнили действията по превързване на „раненото лице”, участниците поставят ранения върху платнището, хващат платнището в четирите края, вдигат го и тръгват по трасето като преодоляват две препятствия.

 

След преодоляване на препятствията, отбрът заедно с „раненото лице”, продължава движението по трасето докато достигне до автомобила за евакуация. В автомобила влизат „раненото лице” и двама телохранители. Другите двама, осигуряват прикриването.

 

Оценяване на дисциплината: Оценяването на отборите се извършва по времето за преодоляване на трасето измерено от съдийския състав. Съдиите спират отчитането на времето, след затваряне на вратите на автомобила за евакуация на „охраняваното” лице.

Класиране: Отборът с най-малко време е първи.

« обратно към всички дисциплини